HISTORIA SZKOŁY W JEMIELNIE
.


.
Spoglądając na okazale prezentujący się budynek Szkoły Podstawowej w Jemielnie oraz podziwiając komfortowe warunki do nauki i pracy dla dzieci i nauczycieli warto sobie uświadomić, że nie zawsze tak było, a początki działalności oświatowej w Jemielnie były bardzo trudne.


Budynek Zespołu Szkół w Jemielnie

Historia polskiej szkoły rozpoczyna się w sierpniu 1946 roku. Wówczas to z polecenia Inspektora Szkolnego w Górze przybywa do Jemielna 3 nauczycieli na czele z Panem Ryszardem Sznor – pierwszym Kierownikiem Szkoły, aby organizować szkolnictwo. Szkoły dotychczas nie było, ani też gotowego budynku, odpowiedniego na ten cel.
Z dniem 3 września 1946 r., szkoła została uruchomiona, była to szkoła 5 – klasowa z 3 nauczycielami. Na wyższe klasy nie było kandydatów. Trzeba bowiem pamiętać, że w latach wojny 1939 – 45 nie było szkół, a przed wojną większość mieszkańców wsi na kresach, kończyło co najwyżej 3 klasy szkoły podstawowej.
Nauka w utworzonej szkole podstawowej odbywała się w budynku dawnego pałacu, w czasie wojny zupełnie zdewastowanego. Mimo remontu budynek w niczym nie przypominał szkoły.Pałac w Jemielnie

Lekcje odbywały się przy braku ławek szkolnych i pomocy naukowych. Pan Sznor po kilku miesiącach został przeniesiony do Góry, a kierownictwo szkoły z dniem 1 stycznia 1947 r. objęła Pani Karolina Semencowa. Do końca roku szkolnego pracowały tylko 2 nauczycielki. Pomimo tak trudnych warunków Pani Semencowa w swojej kronice pisze „żeby nauczanie szło w parze z wychowaniem tak religijnym jak i społeczno – obywatelskim w myśl hasła Wieszcza A. Mickiewicza „Bóg i Ojczyzna”.


Dawny budynek szkoły w Jemielnie (1948 – 2003)

W roku 1948 runął sufit w jednej z klas. Postanowiono szkołę przenieść do innego budynku, który Semencowa nazywała „nowym słonecznym domem”. Przeprowadzka nastąpiła 24 listopada 1948 r. Ten „nowy słoneczny dom” okazał się poniemieckim piętrowym budynkiem mieszkalnym. W tym budynku w roku szkolnym 1949 / 50 funkcjonowała już pełna 7 – klasowa szkoła podstawowa, w której uczyło 4 nauczycieli. Część budynku była wydzielona na mieszkanie dla kierownika szkoły. Do jego dyspozycji był też budynek gospodarczy.
Warunki do nauki i pracy były nadal trudne. Pierwszą paczkę pomocy naukowych do fizyki przysłano 11 lutego 1949 r. z Ministerstwa Oświaty. Jak pisze kronikarka szkoły, był to pamiętny dzień gdyż otwarto w Jemielnie Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, a w następnych dniach wieś została połączona z miastem powiatowym koleją żelazną.
W związku z powojennym wyżem demograficznym liczba dzieci uczęszczających do szkoły gwałtownie rosła i zaczęła się zbliżać do 200 uczniów. Budynek okazał się za mały. W grudniu 1958 r. Zorganizowano Komitet Rozbudowy Szkoły. Mieszkańcy wsi zadeklarowali swój udział w rozbudowie do 40% wartości kosztów. Pozostałą część miały wygospodarować władze lokalne (Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej). Jednak do rozbudowy nigdy nie doszło, chociaż zwieziono pewną ilość materiału drzewnego i 40000 sztuk cegły z rozebranego pałacu we wsi Smolne.
W latach 60 – tych kierujący szkołą Pan Tomasz Szwechłowicz dokonał modernizacji budynku. Zostały usunięte niektóre ściany działowe, część mieszkalną i budynek gospodarczy przerobiono na izby lekcyjne. W latach 70 – tych dalszej adaptacji dokonał Pan Mikołaj Sackiewicz. Na strychu uzyskano 2 izby lekcyjne, a drewniane schody i stropy na korytarzach, zastąpiono betonowymi. Pomimo tego budynek nadal był za ciasny i nie nadawał się do rozbudowy.
Przychylność okazały władze powiatowe. Opracowano dokumentację na budynek o 8 izbach lekcyjnych i budynek mieszkalny. Rozpoczęto zwozić materiały budowlane i robić pierwsze wykopy. Pracę przerwano z powodu reformy podziału administracyjnego kraju. Jemielno przyłączono do nowo powstałego województwa leszczyńskiego. Powstał nowy projekt budynku szkolnego o 16 pomieszczeniach do nauki z przeznaczeniem na planowaną wówczas szkołę dziesięcioletnią. Władze leszczyńskie nie spieszyły się z wprowadzeniem tej inwestycji do planu centralnego.
Lata 70-te ubiegłego wieku to okres wielkich zmian w oświacie. 7-letnie szkoły podstawowe zamieniono w 8-klasowe. Utworzono stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół i Zbiorczej Szkoły Gminnej. Kierowników szkół zastąpiono – Dyrektorami. Dyrektorem Szkoły został Pan Mikołaj Sackiewicz. Był on pierwszym nauczycielem w gminie Jemielno z wyższym wykształceniem. Kierował szkołą i oświatą ćwierć wieku. Dyrektorzy uzyskali większe kompetencje w tym możliwość zatrudniania nauczycieli i pracowników. W okresie tym nastąpił ilościowy i jakościowy wzrost kadry nauczycielskiej. Zatrudniono młodych, ambitnych nauczycieli absolwentów szkół wyższych, zamieszkujących na terenie gminy Jemielno. Liczba nauczycieli wzrosła do 14 – tu. Wyposażono szkołę w sprzęt i pomoce naukowe. Utworzono ognisko, a następnie oddział przedszkolny oraz Przedszkole Zakładowe w Zdziesławicach.
Wraz z upadkiem komunizmu zniknęło planowanie centralne. Inwestycje przejęły gminy. Na przemianach ustrojowych zyskała szkoła. Budynek dawnego Gminnego Ośrodka Propagandy Partyjnej zostaje zamieniony w zastępczą salę gimnastyczną i oddział przedszkolny. Prace przy budowie nowej szkoły trwały z przerwami przez 10 lat. Z pewnością budowę szkoły przyspieszyła reforma oświatowa. Powstanie 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum wymuszało rekonstrukcję sieci szkół w gminie.


Uroczyste przecięcie wstęgi do placówki oświatowej dokonali (od lewej)
Starosta Sławomir Rutecki, Wójt Gminy Jemielno Czesław Połczyk
i ks. Kanonik Zenon Bielecki.

Publiczne Gimnazjum w Jemielnie początkowo miało siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Psarach, a filię - w Irządzach. Budynek oddawano do użytku etapami. 17 marca 2001 r. odbyło się otwarcie kotłowni ekologicznej opalanej słomą, sfinansowanej ze środków ekofunduszów. Pierwszy segment budynku oddano do użytku 21 października 2002 r. Było to - 5 sal lekcyjnych, biblioteka, stołówka, pokój nauczycielski, pomieszczenia dla administracji i obsługi. W roku 2003 oddano do użytku kolejne segmenty.
Opracowała: Andrzelika Sackiewicz

W 2008 roku dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu szkoła wzbogaciła się o wyposażenie Pracowni Internetowej w 10 komputerów, drukarkę i w laptop dla nauczyciela. W bibliotece powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (wyposażone w 4 stanowiska komputerowe) służące uczniom do zdobywania niezbędnych na lekcjach informacji. Dodatkowo centrum otrzymało urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka, fax). W tym samym czasie szkoła otrzymała sprzęt do ćwiczeń do wyposażenia sali korekcyjnej. Ponadto księgozbiór biblioteki szkolnej został uzupełniony o nowości wydawnicze dla maluchów i młodzieży oraz lektury szkolne.
Teren za szkołą, który niegdyś nie był zagospodarowany, zamienił się w przepiękny Park Jordanowski. Teraz nie tylko cieszy nasze oczy, ale również pozwala nam się zrelaksować po ciężkim dniu nauki i pracy.
11 lutego 2011r. po 14 miesiącach budowy oddano do użytku salę sportową przy Zespole Szkół w Jemielnie.


Koszt wybudowania sali wyniósł około 2,5 mln zł. Ponad połowa środków pochodziła z kasy MENiS. 500 tyś. zł to środki unijne przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowo wybudowana sala sportowa na wymiary 38x18m. Znajduje się w niej: pełnowymiarowe boisko do siatkówki, tenisa ziemnego oraz koszykówki, boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej. Ponadto w budynku sali znajdują się: dwie szatnie oraz przebieralnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyny na sprzęt sportowy, pokój nauczycielski, zaplecza sanitarne. Obok sali sportowej wybudowano dwa boiska „Orlika” z nawierzchnią z tartanu i sztucznej trawy.


Widok z okna pracowni językowej na boiska Orlik - w tle schronisko „Pod Lipami”.

W roku 2011 r. nasza szkoła wzbogaciła się o sprzęt komputerowy. W każdej klasie znajduje się laptop dla nauczyciela i projektor multimedialny.
W roku szkolnym 2012/13 zakwalifikowaliśmy się do pilotażowego programu "Cyfrowa Szkoła", w ramach którego otrzymaliśmy środki na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego. Doposażyliśmy szkołę podstawową dzięki funduszom pozyskanym z ministerstwa (80%) i wsparciu finansowemu urzędu gminy (20%). Nasza szkoła otrzymała następujący sprzęt komputerowy:
 • 22 laptopy dla uczniów
 • 2 szafy na laptopy
 • 4 laptopy dla nauczycieli
 • 2 tablice interaktywne
 • 2 projektory krótkoogniskowe
 • 5 projektorów multimedialnych
 • 3 ekrany ścienne
 • 1 drukarkę laserową,
 • 1 sieciowe urządzenie wielofunkcyjne
 • system zbierania danych (32 piloty)
 • 1 skaner
 • 11 wizualizerów
 • 2 zestawy głośników dwudrożnych
 • rozbudowaną sieć bezprzewodową (kontroler WLAN, 2 punkty dostępowe, router)Rzut oka na pracownię informatyczną


Nowoczesna pracownia językowa

Sprzęt służy rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Przed nami nowe szanse i możliwości na jeszcze efektywniejszy proces zdobywania wiedzy!
Na parterze w głównym holu szkoły od 2011 r. znajduje się oszklona gablota, w której prezentujemy puchary zdobyte przez naszych uczniów w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych.


Gablota ufundowana przez Radę Rodziców umieszczona na korytarzu naszej szkoły

Jesienią 2014 r. zrealizowano przedsięwzięcie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”. Dzięki niemu najmłodsi mają do dyspozycji nowe łazienki i nowoczesny plac zabaw.
W latach 2014/2015 i 2016/2017 szkoła, uczestnicząc w programie: „Książki naszych marzeń” i w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe. Uczniowie mają możliwość sięgnięcia po kilkaset nowych książek z różnych dziedzin, szczególnym zainteresowaniem cieszy się, literatura dla dzieci i młodzieży.
Nowy rok szkolny 2017/2018 zapoczątkował reformę edukacji. Od 1 września 2017 r. jesteśmy ponownie Szkołą Podstawową w Jemielnie.
Rok szkolny 2017/2018 związany jest z udziałem uczniów klas gimnazjalnych m.in. w projekcie pod nazwą „Rozwój edukacji w Gminie Jemielno”. Jest on realizowany przez Gminę Jemielno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest zapewnienie uczniom równego dostępu do wysokiej jakości edukacji gimnazjalnej. Dzięki temu młodzież może rozwijać kompetencje kluczowe: językowe, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, fizyczne oraz korzystać z poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.